Välkommen till
Signal & Banbyggarna AB

SBB är ett företag med fokus på kunden, är flexibla och har korta inställelsetider. SBB utför uppdrag åt Trafikverket efter järnväg och väg och har även privata spårägare som uppdragsgivare. SBB utför uppdrag inom ban, el, mark och signal med egna spårgående maskiner samt egen banpersonal och tekniker inom de olika teknikgrenarna. SBB erbjuder:

- Konsulttjänster och / eller arbetsledning inom ban-, mark- och signalprojekt
- Maskinuthyrning
- Markarbeten
- Signaltjänster och signalentreprenader
- Spårsvetsning, termit-, på- och formsvets
- Säkerhetsbesiktningar
- Ban- och säkerhetstjänster
- Spårentreprenader
- Buskröjning